Arhivă de ştiri
Start
Contactare
Despre noi
Statutul LARG
Biografii
Despre membrii ligii
Galerie foto
Realizări
Arhivă de ştiri
Impressum
Publicitate Web

Ambasada Română

Consulatul român München


   WESTFALIA   

Asociaţia germano-română WESTFALIA e.V. Minden


Actualizat la:
7 August 2011

eXTReMe Tracker

Activităţi | Ştiri de la asociaţii | Conferinţe | Cereri de reclamă Cereri de aderare | Contactaţi Liga

Comunicat despre inundatiile din Romania, iulie 2005. Apel

AMBASADA ROMÂNIEI, BERLIN

       Dorotheenstr.  62-66, 10117 Berlin

       Tel:  0049-30-212 39 202

       Fax: 0049-30-212 39 399

Berlin, 18 iulie 2005

 

 Ambasada României în Republica Federală Germania informează că în ultimele săptămâni, România a fost din nou afectată de inundaţii grave, de această dată pe porţiuni întinse din estul, sudul şi centrul ţării. Aceste inundaţii survin la mai puţin de trei luni de la masivele revărsări de ape din Banat.

Inundaţiile din ultimele zile au afectat peste 600 de localităţi din 31 de judeţe, situaţiile cele mai grave înregistrându-se în Argeş, Bacău, Brăila, Vrancea, Galaţi, Alba şi Vâlcea. Douăzeci şi unu de persoane şi-au pierdut viaţa. Apele au inundat peste 15.000 de case, distrugând 857 şi avariind alte 2860. Au fost inundate peste 16.700 de anexe gospodăreşti şi peste 150.000 de hectare de teren agricol, numărul persoanelor evacuate fiind de peste 10.500. Circulaţia a fost întreruptă pe câteva zeci de drumuri comunale şi pe anumite porţiuni din drumurile naţionale care leagă Moldova de sudul ţării şi de Transilvania. 110 localităţi au rămas fără curent electric. În fondul forestier au fost înregistrate peste 132.000 m.c. rupturi şi doborâturi de vânt, peste 650 km de drumuri forestiere distruse, 10.379,2 ha de fond forestier şi 1.072,3 ha plantaţii şi regenerări naturale inundate.

            Autorităţile române au trecut din nou, în regim de urgenţă, la măsurile care se impun, asigurând evacuarea, primul ajutor şi aprovizionarea cu alimente de primă necesitate pentru familiile afectate de inundaţii, precum şi în vederea limitării pagubelor. Guvernul României a decis să aloce în judeţele afectate de inundaţii alimente şi materiale necesare de la Rezervele de Stat.

În scopul strângerii donaţiilor din partea celor dispuşi să contribuie cu bani pentru persoanele afectate de inundaţii, Secretariatul General al Guvernului a deschis trei conturi la BCR, în lei, în dolari SUA şi Euro:

RO65RNCB5010000138390083 ROL
RO11RNCB5010000138390085 USD
RO38RNCB5010000138390084 EUR

Persoanelor şi asociaţiilor din Germania care doresc să facă donaţii pentru victimele inundaţiilor, Forumul Germano-Român e.V. (Preşedinte: Doamna Dr. h.c. Susanne Kastner, Vicepreşedinte al Bundestag-ului), le pune la dispoziţie următorul număr de cont în Germania: 

Banca:                        Berliner Bank

Cont:                           999 1972 930

BLZ:                           100 200 00

Scopul donaţiei:         Opfer Überschwemmungskatastrophe

Celor care doresc, le pot fi eliberate chitanţe de donaţie.

Ambasada României mulţumeşte anticipat tuturor celor care doresc să ajute şi care vor contribui la ameliorarea efectelor inundaţiilor.

 

      Dorotheenstr. 62-66, 10117 Berlin

      Kanzlei: Tel.(030)21239 202; Fax.(030)21239 399

      BOTSCHAFT VON RUMÄNIEN

      BERLIN                

         

     Berlin, 18. Juli 2005

        

 

Die Botschaft von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland informiert, dass in den letzten Wochen Rumänien von schweren Überschwemmungen getroffen wurde, diesmal im Osten, im Süden und im Zentrum des Landes. Diese Überschwemmungen finden weniger als drei Monate nach den massiven Fluten im Banat statt.

Die Überschwemmungen der letzten Tage trafen über 600 Ortschaften aus 31 Kreisen, wobei die schlimmsten Fälle in den Kreisen Argeş, Bacău, Braila, Galaţi, Vrancea, Alba und Vâlcea gemeldet wurden. Einundzwanzig Menschen verloren dabei ihr Leben. Es wurden über 15.000 Häuser überschwemmt, daneben 857 zerstört und 2860 beschädigt. Über 150.000 Hektar Ackerland und über 16.700 Bauernhöfe wurden überflutet. Über 10.500 Menschen mußten evakuiert werden. Der Verkehr wurde auf einigen dutzend Landstraßen und auf mehreren Nationalstraßen, die die Verbindung zwischen der Moldau und dem Süden des Landes und Siebenbürgen herstellen, unterbrochen. 110 Ortschaften blieben ohne Stromversorgung. Betroffen sind auch zahlreiche Waldgebiete: 132.000 Kubikmeter Holz wurden gebrochen oder durch den Wind umgelegt, über 650 Km Forstwege zerstört, 10.379 Ha Forstbestand und 1.072 Hektar Jungwald überschwemmt.

Die rumänischen Behörden haben die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Evakuierungsaktionen, die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser für die von den Überschwemmungen betroffenen Familien, sowie die Begrenzung der Schäden zu gewährleisten. Die Regierung von Rumänien beschloss, in den von Überschwemmungen betroffenen Kreisen Lebensmittel und Materialien aus den Staatsreserven zur Verfügung zu stellen.

Um Geldspenden zugunsten der Opfer der Überschwemmungen zu ermöglichen, eröffnete das Generalsekretariat der Regierung von Rumänien folgende Konten bei der Rumänischen Handelsbank (Banca Comerciala Romana), in Lei, US Dollar und Euro:

RO65RNCB5010000138390083 ROL
RO11RNCB5010000138390085 USD
RO38RNCB5010000138390084 EUR

 

Für die Personen und Vereine, die von Deutschland aus für die Opfer der Überschwemmungen in Rumänien spenden möchten, stellt das Deutsch-Rumänische Forum e.V. (Vorsitzende: Frau Dr. h.c. Susanne Kastner, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages) folgendes Konto in Deutschland zur Verfügung:

Bank:                                     Berliner Bank

Konto:                                     999 1972 930

BLZ:                                       100 200 00

Überweisungszweck:             Opfer Überschwemmungskatastrophe

Auf Anfrage werden Spendequittungen ausgestellt.

Die Botschaft von Rumänien dankt all denjenigen im Voraus, die helfen möchten und die zur Beseitigung der Folgen der Überschwemmungen beitragen werden.

Comentariile cititorilor
Aici puteţi adăuga comentariile Dvs.:     * câmpuri obligatorii
* Numele, Prenumele :   
Email : 
* Oraşul, Ţara :   
* Comentariul Dvs. : 
  

     Administrator | Webmaster | Contact | Impressum | Login      Copyright © LARG 2003 - 2018