Arhivă de ştiri
Start
Contactare
Despre noi
Statutul LARG
Biografii
Despre membrii ligii
Galerie foto
Realizări
Arhivă de ştiri
Impressum
Publicitate Web

Ambasada Română

Consulatul român München


   WESTFALIA   

Asociaţia germano-română WESTFALIA e.V. Minden


Actualizat la:
7 August 2011

eXTReMe Tracker

Activităţi | Ştiri de la asociaţii | Conferinţe | Cereri de reclamă Cereri de aderare | Contactaţi Liga

Ziua Mondială a Angajamentului Voluntar
Românca Antonia Olariu (preşedinta Societăţii Germano-Române Bodensee) a fost premiată.

 

Oraşul german Konstanz, situat la confluenţa dintre Germania, Elveţia si Austria, oferă, începând din anul 1997, distincţii de onoare în cadrul Zilei mondiale a angajamentului volun-tar pentru merite deosebite în diferite domenii şi direcţii precum: propagarea şi spri-jinirea culturii, protecţia mediului înconjurator, angajament politic şi social, organizaţii bisericeşti etc. Anul acesta distincţiile au fost acordate pentru prima data pentru merite deosebite în consolidarea relaţiilor interculturale şi integrării europene unor  cetăţeni de origine germană
cât şi străină
Printre cei cărora  Oberbürgermeister Horst Frank, primarul general din  Konstanz,  le-a acordat asemenea distincţii de onoare în sala de festivităţi a Primăriei oraşului în ziua de 1 decembrie, se află şi Antonia Olariu, un nume deja cunoscut in regiune, preşedinta societăţii
germano-romane « Bodensee », Konstanz, fiind singura româncă ce a fost recompensată în acest fel de către reprezentantul autorităţii germane. Faptul este cu atât mai simbolic şi îm-bucurător cu cât 1 decembrie este şi Ziua Naţională a României şi întrucât oraşul Konstanz este un centru universitar internaţional ce găzduieşte un foarte mare număr de studenţi
români, graţie unui puternic şi statornic  parteneriat cu Universitatea « Al.I.Cuza » din Iaşi.
       In  alocuţiunea de laudatio rostită de primarul general Horst Frank,  acesta a prezentat activitatea şi argumentele ce au stat la baza acestei premieri relevându-se printre altele următoarele:  «Antonia Olariu are dubla cetatenie, romana si germana, si locuieşte de mai bine de 10 ani în Konstanz unde şi-a gasit o a doua "patrie" ; este lector de limba germană pentru studenţii internaţionali la Universitatea de Excelenţă din Konstanz, traducător autorizat de germană şi română pentru landul Baden-Württemberg, doctorandă a departamentului de germanistică al Universităţii Konstanz, actualmente şi director adjunct al instituţiei Welcome Center a Universităţii din Konstanz din cadrul Departamentului de Relaţii Academice şi Internaţionale şi referent pentru cercetatorii internaţionali şi totodată, coordonatorul cursurilor de limbă germană pentru doctoranzi, post-doc şi profesori internaţionali. Coordonata princi-pală a Antoniei Olariu este activitatea în domeniul internaţional, intercultural şi în procesul integrarii străinilor cu aplicare în coordonarea şi  predarea cursurilor de limbă germană în cadrul proiectelor de integrare a străinilor din cadrul Universităţii Populare Konstanz şi reali-zarea de programe si curicule de integrare lingvistică pentru aceasta instituţie;  examinarea de institutii care oferă cursuri integrative de limba germană în vederea obţinerii licenţei de func-ţionare din partea ministerului emigrării; examinarea străinilor in  testul de limba germana în vederea obţinerii cetăţeniei germane; analiza de manuale de limba germană pentru edituri ger-mane; specializare si publicaţii în domeniul socio-lingvistic în special pe tematica interdepen-
denţei dintre limbă şi identitate în cazul emigranţilor adulţi s.a.
Pe plan social Antonia Olariu se angajeaza activ în consolidarea relaţiilor româno-germane din anul 2004 cand a preluat conducerea Societăţii Germano-Române Bodensee. Impreună cu o echipă de români şi germani d-sa  a organizat în ultimii 7 ani peste 70 de mani-festări pe teme culturale, artistice, muzicale, politico-sociale, economice etc. în colabrorare cu mulţi parteneri precum Universităţile Konstanz şi Iaşi, Centrul Cultural Konstanz, Biroul pen-tru integrare al oraşului Konstanz, Biserica Românească Sf. Duh din Konstanz, Filarmonica Konstanz s.a. Pentru aceasta societate d-na Olariu activeaza pe bază de voluntariat, nu numai ca organizator, ci şi ca traducator şi referent de presă în colaborare cu jurnalişti germani şi români.
       D-na Olariu este totodata si iniţiatoarea Zilelor Culturale şi Ştiintifice la Bodensee care au avut pentru prima data în 2005.
      Se impune completarea ideii că Societatea a organizat cu regularitate  în toţi aceşti ani  manifestări de cultură, muzică şi poezie, concerte de cameră,  săptămâni cinematografice, seri de lectură, matineuri artistice, excursuri in economie, politică şi teme de actualitate, colocvii ştiintifice, întâlniri colocviale s.a. Printre personalităţile care au participat la acţiuni ale societăţii la Konstanz s-au numărat: scriitorul româno-elveţian Cătălin Dorian Florescu;
 Wilfried Gruber, fostul ambasador al Germaniei la Bucureşti;  Fritz Bläsner, fostul director al biroului de legătură al L-Bank Baden-Württemberg din Stuttgart ; Mag. Rembert Schleicher, referent al Oficiului de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Viena şi fost
 preşedinte al Acţiunii Catolice a Mitropoliei din Viena; Dr. Matthias Buth, secretar de stat pentru cultură şi media la Bonn; Dr. Erhard Busek, vice-cancelarul Austriei; pianista Luiza Borac din România;  Bernadette Conrad, cunoscuta autoare si journalistă germană; Daniel Bănulescu, cunoscut autor român din Bucuresti si traducatoarea lui, Aranca Munteanu
din Viena ş.a. De specificat   faptul ca toate aceste manifestari sunt organizate pe baza de vo-
luntariat şi cu resurse proprii.
        Acordarea acestei înalte distincţii româncei Antonia Olariu, reprezintă, înainte de toate, un semn al preţuirii pe care autorităţile germane ştiu să o acorde fără prejudecăţi  celor ce-şi  dovedesc cu prisosinţă meritele şi contribuţia în promovarea culturii şi la integrarea europea-nă, ceea ce se dovedeşte şi prin formula de încheiere a textului înscris pe diplomă :
 “ Pentru meritele deosebite în acest angajament exemplar vă exprim mulţumirile şi înalta mea apreciere. Konstanz, 1.Dec.2010. Horst Frank, Primar General.
 


 Societatea Germano-Romana, Bodensee, Konstanz
 Deutsch-Rumänische Gesellschaft Bodensee e.V., Konstanz
 www.drg-bodensee.de
Comentariile cititorilor
Aici puteţi adăuga comentariile Dvs.:     * câmpuri obligatorii
* Numele, Prenumele :   
Email : 
* Oraşul, Ţara :   
* Comentariul Dvs. : 
  

     Administrator | Webmaster | Contact | Impressum | Login      Copyright © LARG 2003 - 2018