Arhivă de ştiri
Start
Contactare
Despre noi
Statutul LARG
Biografii
Despre membrii ligii
Galerie foto
Realizări
Arhivă de ştiri
Impressum
Publicitate Web

Ambasada Română

Consulatul român München


   WESTFALIA   

Asociaţia germano-română WESTFALIA e.V. Minden


Actualizat la:
7 August 2011

eXTReMe Tracker

Activităţi | Ştiri de la asociaţii | Conferinţe | Cereri de reclamă Cereri de aderare | Contactaţi Liga

Scrisoare deschisă APOZIŢIA
Domnul Ion Dumitru, preşedinte executiv APOZIŢIA transmite:

S o c i e t a t e a   C u l t u r a l ă  G e r m a n o – R o m â n ă

Deutsch-Rumänischen Kulturgesellschaft

„A P O Z I Ţ I A” e.V.

Sediu şi întrunirile găzduite la: Rum.Kulturzentrum (Sala parohială a Bisericii Greco-Catolice Române din München) Dachauerstr. 23/II, 80335 München

Adresa poştală: c/o Ion Dumitru, Siegfriedstr. 3, D-80331 München

Telefon: 089-34 26 08; e-mail Ion Dumitru: jondumitru@t-online.de; e-mail Apoziţia: apozitia@apozitia.de;

web: http://www.apozitia.de

                                                                                                                                            München, 24.11, 2009

Dragi prieteni, Doamnelor şi Domnilor,

                Profitând de expediţia acestei invitaţii, întocmai ca în februarie 2008 şi în  22 ianuarie 2009, când am ţinut să clarific câteva aspecte legate de convieţuirea noastră aici ca o „comunitate” dar mai cu seamă la implicarea Societăţii Culturale Germano-Române „Apoziţia” în cadrul acesteia şi a geografiei locale”, revin şi de această dată, cu aceleaşi precizări pentru informarea celor ce încă nu ştiu sau mai sunt încă nedumeriri asupra scopurilor şi preocupărilor noastre.

                „Apoziţia” a început să existe -mai întâi - ca un cerc cultural şi literar-artistic neformal, din 23 martie 1969, în condiţii de exil – stare care din fericire s-a consumat - şi primindu-şi denumirea de „Apoziţia”, în martie 1973, la sugestia lui George Ciorănescu, care a fost unul din marile suflete ale acesteia. A rezitat peste ani graţie încăpăţânării câtorva inimi generoase, în parte dispărute dintre noi dar suplinite de altele ce le-au urmat şi, a devenit –începând din ianuarie 1998- o societate culturală, literară şi artistică de interes obştesc, cu un statut şi membri activi şi, în plus, parte dintre dânşii – cotizanţi-, dar deschisă tuturor celor interesaţi, indiferent de domeniile în care sunt specializaţi, de problemele, temele ori comunicările pe care vor să le abordeze ori să şi le aprofundeze din larga paletă a vieţii de zi cu zi, a celei spirituale, a ştiinţei, literaturii, artelor de orice fel, mass media, etc. Iată, pe scurt,  câteva dintre stipulaţiile statutare privind scopul şi obiectivele sale:

Art. 1 Asociaţia urmăreşte scopuri culturale, de folos obştesc, în sensul paragrafului „Scopuri favorizate fiscal“ din Regulamentul Taxelor (Abgabenordnung). Ea nu urmăreşte profitul şi foloseşte eventualele excedente exclusiv pentru scopuri prevăzute în statut;

Art. 2  Asociaţia este neutră din punct de vedere politic şi confesional; 2/a Cooperarea cu alte asociaţii şi instituţii cu caracter similar din Germania sau din alte ţări poate avea loc cu aprobarea comitetului de conducere, dar numai dacă nu vine în contradicţie cu legile RFG sau cu prevederile statutului. Asociaţia se poate afilia unor organizaţii europene recunoscute cu orientare asemănătoare. O asmenea afiliere are loc cu condiţia expresă ca autonomia asociaţiei şi libertatea ei de decizie conform statutului să nu sufere atingere, să nu fie influenţate sau îngrădite. Colaborarea trebuie aprobată mai întâi de adunarea generală cu majoritatea simplă a voturilor exprimate;

Art. 3 Asociaţia îşi propune următoarele obiective: 3/a Păstrarea, promovarea şi cultivarea pe teritoriul Germaniei a valorilor culturii, ştiinţei, artei, limbii şi literaturii române şi germane, în vederea integrării românilor trăitori în München şi în Germania; 3/b Cunoaşterea reciprocă prin promovarea schimbului de informaţii în domeniul cultural, ştiinţific, artistic şi literar dintre germani şi românii sau cetăţenii germani originari din România, trăitori în Germania sau în alte ţări; 3/c Promovarea contactelor şi a întâlnirilor între instituţii publice şi private din Germania şi România; 3/d Întemeierea prin mijloace proprii sau împreună cu alţi interesaţi a unei biblioteci documentare româno-germane la München; 3/e Promovarea schimbului de cărţi româno-german; organizarea unor expoziţii de carte şi de reviste; 3/f Sprijinirea înfiinţării, dotării şi întregirii, prin donaţii de bunuri culturale, a unor secţii româneşti în cadrul bibliotecilor existente la München; 3/g Sprijinirea unor colecţii sau secţii germane în cadrul bibliotecilor; româneşti de stat, universitare sau de alt fel, al muzeelor etc.3/h Întemeierea unei galerii de arte plastice a asociaţiei; sprijinirea de expoziţii ale unor artişti români şi germani; schimbul de expoziţii între România şi Germania; 3/i Promovarea muzicii şi a manifestărilor muzicale în acord cu ţelurile asociaţiei.

                Prin urmare, repet, ţeluri reclamate de convieţuirea şi integrarea noastră în societatea germană, în Europa, etc., şi cărora – după necesităţi şi posibilităţi- li se mai pot adăuga şi altele. Sunt obiective ambiţioase dar nu imposibile, pentrucă „Apoziţia”, s-a implicat remarcabil dealungul celor peste patru decenii de la înfiriparea sa (începând ca un cenaclu, fără mari pretenţii) în toate manifestările româneşti care au avut loc aici, promovând -după puteri- valorile şi asipraţiile noastre. Toate aceste eforturi s-au făcut din dorinţa de a ne chivernisi şi gospodării, cât de cât, ca o „comunitate”, şi de a nu rămâne ultimii între cei între care trăim.”

                În sensul celor de mai sus ne-am bucura să vă avem alături pe cât mai mulţi dintre dumneavoastră,  fie ca oaspeţi la cele ce le iniţiem ori ca participanţi implicaţi în programele lunare sau ocazionale, să ne bucurăm de sprijinul dvs. moral, etc., sau chiar să deveniţi  sau  redeveniţi membri activi, motiv pentru care reproduc, pe verso,  – pentru orice eventualitate –  un formular de „adeziune”, ce poate fi – la nevoie multiplicat – şi înmânat şi altora care –probabil- pot fi interesaţi.  Cei ce doresc să cunoască în întregime cuprinsul statutului Societăţii „Apoziţia” e.V., îi rugăm să ne sesizeze în scris, prin E-MAIL, sau telefonic.                                                                                                                                    Cu bune gânduri,

Ion Dumitru, Preşedinte executiv

 

 

 

VR 16291/20.11.1998

Bankverbindung:”Apozitia” e.V.- Stadtsparkasse München, Konto Nr. 115-102840; BLZ 701 500 00   

Comentariile cititorilor
Dumitru Gigel ( dumitrugigel23@yahoo.com ) din Brasov,Romania scrie la data de 11-07-2013, 14:11:35 :
Esti cel mai bun Patriot din Diaspora
----------------------------------------------------
Dumitru Gigel ( dumitrugigel23@yahoo.com ) din Brasov,Romania scrie la data de 11-07-2013, 21:11:16 :
Am citit si apelul pentru salvarea Bibliotecii din Freibourg
----------------------------------------------------
Aici puteţi adăuga comentariile Dvs.:     * câmpuri obligatorii
* Numele, Prenumele :   
Email : 
* Oraşul, Ţara :   
* Comentariul Dvs. : 
  

     Administrator | Webmaster | Contact | Impressum | Login      Copyright © LARG 2003 - 2018